Zejména v současné době narůstá nutnost zvýšení desinfekce pitné a odpadní vody. Na současnou rizikovou situaci nabízíme univerzální řešení, které umožňuje automatickou aplikaci desinfekčních látek do vody a to i v odlehlých místech, bez možnosti připojení k elektrické síti. Stanici mohou využívat města a obce, nemocnice, armáda, školy, výrobní a kancelářské provozy nebo rodinné domy při desinfekci vodovodního řadu (za provozu), lokálních zdrojů pitné vody, studní a vrtů, zdrojů pitné vody pro dětské tábory nebo vojenská zařízení. Zařízení lze také alternativně použít pro dávkování jakékoli chemikálie do báze např. pro regulaci pH apod.

Zobrazuji všechny 2 výsledky