Řídící centrály: jsou měřící a regulační přístroje umožňující sledování a řízení více parametrů výsledné chemické sloučeniny najednou.
Vodoměry s impulsním výstupem: zprostředkovávají informaci o množství vody tak, aby dávkovací čerpadlo nebo řídící jednotka mohla přesně stanovit množství dávkované látky. Vodoměry jsou vyráběny ve variantách se zaplavovacím nebo suchým displejem.
Sondy: pro sledování řízených parametrů: pH, ORP, vodivosti, teploty, kyslíku, zákalu, chloru, chlordioxidu. Sondy dále předávají údaje řídící centrále nebo čerpadlu

Zobrazuji všechny 3 výsledky